Vårt lag

Robert Huberts väg 2, 01510 Vanda

Kontaktperson

Stina Kuhlefelt

Kontaktperson

044 074 0030

stina.kuhlefelt@icehearts.fi

Helsingfors

Peggy Petrell

Forstrare P&F 11/12

044 712 0092

peggy.petrell@icehearts.fi

Helsingfors

Petra Niemi-Reichel

Forstrare P&F 16

044 780 7869

petra@icehearts.fi

Helsingfors

Lee Wassell

Forstrare P&F 15/16

044 722 2520

lee@icehearts.fi

Esbo

Rodrigo Valenzuela

Forstrare P&F 13/14

044 794 5763

rodde@icehearts.fi

Esbo

Brita Gädda

Forstrare P&F 15/16

044 901 9597

brita@icehearts.fi

VI SKA KÄMPA, VI SKA GE!

Tilsammans 12 år kontinuerligt

Icehearts grundades år 1996 i Vanda och den svenskspråkiga verksamheten skall bli kallas nu Active Explorers Club.
Vi började klubben år 2014 i Esbo. I vårt ständigt föränderliga samhälle, där de vuxna som barnen har att göra med
ofta byts ut, erbjuder vår verksamhetsmodell ett övergripande- och långvarigt stöd. En fostrare stöder barnen som
valts med till klubben i skolan, på fritiden och genom familjearbete, i 12 år. Med till verksamheten väljs barn som
redan tidigt uppvisat behov av särskilt stöd. Till barnen har vi bara ett lova: Ni kan lita på oss. Alltid.

[nappi url=”#”]Jag vill veta mera[/nappi]

[nappi url=”#”]Ordna vårt e-brev[/nappi]

[nappi url=”#”]Är jag välkomna?[/nappi]

Vi är en egen men vigtigt del av Icehearts

TILSAMMANS ÄR VI STARKARE
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem dolor ipsum sitamet lorem. Ipsumlor emdolor sitam et loremi upsumd olor sitam.

[nappi url=”#”]Jag vill veta mera[/nappi]

VI SKA KÄMPÄ, VI SKA GE!
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem dolor ipsum sitamet lorem. Ipsumlor emdolor sitam et loremi upsumd olor sitam.

[nappi url=”#”]Jag vill veta mera[/nappi]

ALLA ÄR VÄGANDE
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem dolor ipsum sitamet lorem. Ipsumlor emdolor sitam et loremi upsumd olor sitam.

[nappi url=”#”]Jag vill veta mera[/nappi]

Vi tar hand om varandra – vi lita på varandra

Vid val av barn till verksamheten får vi hjälp av förskole- & grundskolepersonal samt av
den lokala socialservicen. Deltagandet är frivilligt och barnens vårdnadshavare avgör själva om de vill
delta. Verksamheten är kostnadsfri för deltagarna. Verksamhetsmodellen förebygger utanförskap och
bristande delaktighet i samhället, samt förbättrar mänskligt välbefinnande.