Iceheartsin ruotsinkielinen toiminta toimii nimellä Active Explorers Club 

Toimintamalli pähkinänkuoressa 

Icehearts perustettiin Vantaalla 1996 ja ruotsinkielinen toiminta (Active Explorers Club) alkoi 2014 Espoossa.  

Olemme olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin. Autamme lasta näkemään hyvän itsessään ja muissa. Tarjoamme pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. 

Lasten valinnassa auttavat kunkin kunnan esikoulujen ja peruskoulujen henkilöstö ja alueen sosiaalitoimi. Mukaan valitaan lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan. Joukkueen toimintaan osallistumisesta ja tuen vastaanottamisesta päättävät aina lasten vanhemmat. Kasvattaja tukee kerhoon valittuja lapsia jopa12 vuoden ajan (tai tarpeen mukaan). 

Toimintamallin avulla ennaltaehkäistään osattomuutta ja syrjäytymistä sekä kohennetaan inhimillistä hyvinvointia.  

Koulutyö 

Kasvattaja tukee lasten koulutyötä yhteisymmärryksessä koulun henkilökunnan kanssa. Kasvattaja sopii paikallisesti lasten koulutyön tuesta. Kasvattaja voi osallistua opetukseen avustavana henkilönä tai opettaa joukkueensa lapsia sovitusti yksin tai pienissä ryhmissä opettajan johdolla. Kasvattaja toimii koulussa ylimääräisenä resurssina, tukee ja rauhoittaa toiminnallaan koko luokkaa ja koulua. 

Koulupäivän jälkeen kasvattaja auttaa lapsia tekemään päivän aikana saatuja kotitehtäviä ja osallistuu kunnan iltapäiväkerhotoimintaan. Kun lapsi on kasvanut vähän vanhemmaksi kasvattaja järjestää vaihtelevaa iltapäivätoimintaa ja retkiä lapsille. 

Vanhemmat AEC-nuoret tutustuvat kasvattajansa johdolla lisäksi eri koulutuspolkuihin ja ammatteihin. 

Harrastukset ja leiritoiminta 

Tärkeä osa toiminnastamme on tarjota lapsille mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Meillä on iltapäivätoimintaa ja järjestämme joskus ohjelmaa iltaisin ja viikonloppuisin. Active Explorers Club painottaa ulkoilu- ja seikkailutoimintaa. 

Kasvattaja auttaa myös lapsia löytämään paikalliset urheiluseurat ja kerhot ja tukee heitä osallistumaan niihin. 

Kasvattaja järjestää erilaisia leirejä kerholapsilleen. Kyseessä voi olla päiväleirit koululomien aikana, kun vanhemmat eivät voi olla lastensa kanssa, mutta myös yöpymisleirit kesä-, syys-, joulu- ja talviloman aikana. Sen lisäksi kasvattaja voi myös järjestää eri viikonloppuleirejä kerholleen. 

Sosiaalinen tuki 

Kasvattaja auttaa lasta ja perhettä tukemalla heitä arjen kasvatuskysymyksissä ja osallistuu tarvittaessa lasta koskeviin palavereihin. Kasvattaja tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ja tekee jatkuvaa yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. 

Kerhon yhteisö ja sen tuomat ikätoverit ovat tärkeitä lapsille heidän sosiaalisessa kehityksessään. Kasvattaja tukee lapsia ja perheitä kokonaisvaltaisesti ja pitkäkestoisesti.